logo
24 часа СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА   тел. 087-819-9707


 
Дейности

АВТОМАТИЗИРАНИ ПОДЗЕМНИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ
КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
ПОМПИ, ПОМПЕНИ СТАНЦИИ И ХИДРОФОРИ
ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
ЕЛ. УСЛУГИПРОМОЦИЯ ЛЯТО 2019


изграждане на автоматизирана подземна поливна система и озеленяване

-10%

Ландшафтен дизайн
Ландшафтният дизайн е процес на проектиране, при който се визуализират Вашите представи за градината и с помощта на нашия богат опит, можем да превърнем вашите мечти в зелена реалност. Във фирмата работят лицензирани ландшафтни архитекти с огромен опит и потенциал. Изготвяме всички необходими проекто решения за озеленяване.

Етапи:
I. Предпроектни проучвания в озеленяването:
1. Заснемане на терена и изчертаване на подложка - съществуващото положение на обекта ( граници, линейни, стационарни обекти и коти в парцела).
2. Изготвяне на задание. Клиентът и проектантът изготвят задание, в което се уточнява какво точно ще включва проектът, какви са специалните изисквания на клиента, как ще бъдат разположени отделните елементи от екстериора (барбекю, водни площи, настилки, осветление, растителни групи и други).
II. Изчертаване на проектите:
1. Изготвяне на идеен проект. Подготвя се идеен проект за озеленяване, който се обсъжда с клиента. На базата на този разговор и в зависимост от желанията на възложителя се правят корекции и се достига до втори вариант на идейния проект, съобразен във всеки детайл с поставените от клиента изисквания.
2. Идейно-дендрологичен проект: с този проект се решава окончателното разположението на растителността, тревните площи, настилките, осветителните тела, архитектурните елементи и др., определя се видовият състав на растенията.
3. Вертикално планиране (работен проект). С този проект се решава разполагането на елементите във вертикално отношение, отводняването на терена, наклоните на настилките, местоположението на евентуалните подпорни стени и стъпала, местоположението на дренажите, шахтите и др.
4. Трасировъчен проект (работен проект). При него се нанасят от проекта на терена трасетата на всички линейни и стационарни обекти (например настилки, водни площи и др.)
5. Посадъчна схема (работен проект): уточнява разположението и броя на растителните видове.
6. Проект за поливна система: идеята на поливната система е постигането на равномерно поливане на цялата площ. През летните месеци се налага ежедневно поливане на тревните площи, това е ангажимент, който оскъпява много поддръжката на зелените площи. Автоматизираната поливна система значително улеснява поддръжката.