МОЛ „СТРАНД” гр. Бургас

Проект 2013г.

Проектиране, изграждане и монтаж на автоматизирана подземна поливна система и капково напояване.

Коментари