ВиК услуги: Водопроводни и канало-помпени станции

ВиК услуги – Водопроводи и КПС

Фирмата прелага проектиране, изграждане, монтаж и доставка на водопроводи и канало-помпени станции.

Помпената станция е съоръжение, за прехвърляне на флуиди от едно място на друго с помощта на помпени системи /помпи/. Те се използват при различни видове инфраструктурни системи, като водоснабдителни канали, дренажи и ниско разположени терени. Използването на тези системи е с цел разрешаване на проблема с децентрализираните канални системи, намиращи се в хълмисти терени и местности с високо ниво на подпочвени води. Пречистените отпадни, дъждовни, дренажни или подпочвени води се вливат в сборен резервоар. След това с помощта на помпена или хидрофорна система, водите може да бъдат използвани за технологични нужди- поливане на тревни площи, миене и др.

Канало-помпените станции за мръсни или условно чисти води се произвеждат по индивидуални проекти спрямо нуждите на клиента и са съобразени изцяло с особеностите на терена.

Предлагаме пълен инженеринг при доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на сондажни и наземни помпи, хидрофорни системи, помпени системи за отпадни води, омекотителни инсталации и други.

/изграждане на КПС 500 /куб.м.//.

Фирмата разполага с професионална машина за челно заваряване на тръби PP315 за сварка на РЕ, РЕ100, РР, PVDF тръби и фитинги с диаметри от 90 мм до 315 мм. за челна заварка на тръби до Ф 160. Специално конструирана за работа в полеви условия, използва се при изграждане и ремонт на водопроводи, газопроводи, канализации и др.

Изграждане на питеен водопровод на Ф 160мм. на челна заварка 4 800м.

 

Коментари

Нови публикации

Последвайте ни

Изпратете ни запитване: