Затревяване


асоциация на професионалните озеленители

Затревяване с тревен чим, тревни смески и машинно затревяване

Тревните площи оформят красива завършеност на една градина или проект за озеленяване.

Преди да започнем да изграждаме една тревна площ е нужно да знаем какво ще бъде нейното предназначение, къде ще бъде разположена /сянка, слънце и т.н./ .


След това трябва да изберем най- подходящите материалите за затревяването на площта

–тревните смески, чимове и подходящи торове.

За да изглежда тревната площ добре препоръчително е да бъдат избрани ниски треви, образуващи гъст, плътен и равномерен тревен чим, обикновено това са тревни видове, които имат висока способност да се сгъстяват бързо, да имат високи декоративни качества, да бъдат устойчиви на чести коситби – да не страдат при косене и бързо да се възобновяват след това.

       Подготовка на почвата:

След като вече сме подобрили материалите за затревяване, уточнили сме физичния и химичния състав на почвата следва да я подготвим за затревяване.Започва се с обработване на целия коренообитаем почвен слой. Трябва да бъдат премахваме всички камъни, плевели, коренища, почвата се обработва с хербицид по технология против плевели преди да преминем към заравняване на повърхностния почвен слой.

           Заравняване:
Заравняването се извършва, чрез фрезоване с обратна фреза. Фрезоването с обратна фреза, което фирмата използва има
следните предимства: изравняване на терена и повърхността, след фрезоването почвата остава с много фина структура.
Това се извършва, защото при фината структура семената на райграса прилепват плътно към почвата и лесно покълват.
Преди затревяването при необходимост се внасят органични или минерални торове, торопочвени смеси с които се
подобрява механичния състав на почвата.

         1. Машинно затревяване:

Машинно затревяване се извършва с професионални сеялки, защото предимствата на машинното затревяване са:

-Равномерно и гладко разпръскване на семената

– Оптималнен разход на тревното семе.

– Едновременно извършване на три операции – полагане, завиване и
валиране на тревното семе.

 

 

 

          Предимства на затревяването с тревните смески:

 100% покритие на площите, широко приложение, по-евтин вариант

        Недостатъци:
      време за растеж на тревата

       2. Затревяване с тревни чимове:

      Чимовете трева са подходящи за озеленяване на хотели и хотелски комплекси, стадиони, детски площадки, спортни игрища, заведения,   частни домове, вили и градини, къщи за гости, всички дворове и почивни бази тип семеен хотел и др. Чимовете са подходящи и за укрепване на скатове, стръмни терени, рекултивация на нарушени терени.

Предимство на така наречения „райграс на руло” е безспорно моменталният ефект от готов тревен килим.

Имате готова за експлоатация тревна площ буквално за седем дни /срокът за
вкореняване на тревните чимове/.

Дейностите по изграждане на тревна площ чрез полагане на готови тревни чимове включват:
– подравняване,

-валиране,

-доставка и полагане на чима,

-валиране на чимовете, поливане.

Предимства на тревния чим:

-Оптимално покритие

-Мигновен ефект.

ВИДОВЕ ЧИМОВЕ:

Коментари

Нови публикации

Последвайте ни

Изпратете ни запитване: