Озеленяване

асоциация на професионалните озеленители

Засаждането на дървета храсти и цветя се осъществява според трасировъчeн чертеж, изготвен към проекта. Изпълнението се прави с екип от специалисти, в който участва и ландшафтния архитект. Това гарантира точното и прецизно изпълнение на проекта, както и проява на творчество и въображение на самия терен.


Засаждането на растителния материал се извършва при строго спазване на определените технологии. “Н2О СИСТЕМС” ЕООД е член на Асоциацията на професионалните озеленители в България /АПОБ/ и своевременно следи тенденциите и иновациите в озеленяването. Така ние осигуряваме възможно най-добрите условия за прихващане на растенията и удовлетворяване на идеите на нашите клиенти.

Коментари

Нови публикации

Последвайте ни

Изпратете ни запитване: