Хотелски комплекс Oasis Beach Club

Хотелски комплекс OASIS BEACH CLUB Проект 2012г. Изграждане на автоматизирана подземна поливна система, капково напояване и  сервизна поддръжка.  Изграждане на ландшафт и озеленяване, поддръжка на зелени площи. Изграждане на канало- помпена станция и водопровод.