Частна вила

Проект 2017г. Проектиране, изграждане и монтаж на автоматизирана подземна поливна система. Проектиране и изграждане на ландшафтен дизайн и озеленяване. Затревяването на обекта е изградено изцяло с тревен чим. Сервизна поддръжка на поливна система. Поддръжка на озеленяване.