Разсадник с. Граматиково-Природен парк „Странджа”

Проект 2014 г. Разсадника в с. Граматиково бе създаден със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”   в  Природен парк „Странджа”. На обекта сме проектирали, изградили и монтирали подземна поливна система и капково напояване.