Частен имот-с. Веселие, община Приморско

Проект 2016г. Проектиране, изграждане и монтаж на автоматизирана подземна поливна система, капково напояване, водни ефекти /Суха река/. Проектиране и изграждане на ландшафтен дизайн и озеленяване. Сервизна поддръжка на поливна система и водниефекти. Поддръжка на озеленяване.