Хотел „РИУ Хелиос“- Слънчев бряг

Проект 2016 г. Проектиране, изграждане и монтаж на автоматизирана подземна поливна система и капково напояване. Проектиране и изграждане на ландшафтен дизайн и озеленяване. Сервизна поддръжка на поливна система. Поддръжка на озеленяване.