Ваканционен комплекс „ИВАНОВИ КОЛИБИ”- Лозенец

Проект 2012г. Проектиране, изграждане и монтаж на автоматизирани подземни поливни системи. Проектиране и изграждане на озеленяване. Разположено е  на площ от 18 000 кв. м и се състои от 33 бр. еднофамилни къщи със собствени дворни места. Всяка къща се намира в собствен озеленен двор с автоматична поливна система.