МОЛ „ГАЛЕРИЯ” гр. Бургас

Проект 2014г. Проектиране, изграждане и монтаж на автоматизирана подземна поливна система. МОЛ „Галерия” не използва питейна вода за поливни нужди, затова поливната система е проектирана и захранена с вода за промишлени нужди.